testul omuletului interpretare

May 5, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Report this link


Description

Testul omuletului COTAREA Pentru cotarea şi analiza desenului omuleţului este comod să se utilizeze foaia de cotare. Se înseamnă pe foaia de cotarea itemii prezenţi în desenul considerat. Se atribuie un punct pentru fiecare item prezent. Se obţin astfel cinci note brute: 1. Nota C , reprezintă numărul de itemi reuşiţi din scala “cap”; 2. Nota S, reprezintă numărul de itemi reuşiţi din scala “schema corporală”; 3. Nota V, reprezintă numărul de itemi reuşiţi din scala “îmbrăcăminte”; 4. Nota T (totală), reprezintă nota C + nota S + nota V; 5. Nota L (culoare), se vor număra itemii reuşiţi, care se referă la folosirea culorii, din întreaga listă de itemi. Notele brute obţinute vor fi raportate la etalon. Dacă desenele copiilor mai mari sunt realizate sub forma unui bust, în procesul de cotare nu se va putea ţine cont de normele descrise mai sus. În acest caz va fi luată în consideraţie numai nota C (itemii scalei “capul”). ETALONUL ÎN QUARTILE (în funcţie de vârsta reală a copilului) Ţinând cont de sexul subiectului, se va căuta în tabelul corespunzător pe linia, din dreptul vârstei sale reale, nota brută obţinută de acesta. Dacă nota brută se situează între Q1 şi Q3, interval în care se găsesc 50% din subiecţii normali, se va putea concluziona că subiectul se încadrează în normă. Îl vom considera uşor superior mediei, dacă rezultatul va fi superior medianei Q2 şi uşor sub medie, dacă rezultatul se situează uşor sub mediană. Deasupra lui Q3 se situează 25% din copii, cei care sunt în avans faţă de vârsta lor, iar sub Q1 se situează 25% din copii, care sunt în retard. Se va indica pe foaia de cotare quartilul în care se situează rezultatul subiectului examinat. Se va proceda astfel pentru fiecare din cele patru note brute obţinute de subiect. ETALONUL PENTRU VÂRSTA DE MATURITATE Etalonul în quartile nu oferă suficiente precizări pentru copiii în avans sau în retard faţă de vârsta lor reală, adică pentru cei a căror note se situează la extreme. Pentru a aprecia importanţa avansului sau a retardului va fi utilizat etalonul în ani maturitate. Acest etalon este constituit din note de maturitate medie, calculate pentru fiecare vârstă reală. Pentru a obţine vârsta de maturitate a unui subiect se va căuta pe linia corespunzătoare notei brute parţiale (de exemplu: în dreptul lui C) nota care se apropie cel mai mult de cea obţinută de subiect. Vârsta de maturitate a subiectului va corespunde vârstei indicate deasupra notei brute a subiectului (cap de coloană). Dacă nota obţinută de subiect se situează între două note ale scalei, vom obţine o vârstă intermediară. De exemplu, o notă totală de 16 puncte pentru băieţi, care se situează între nota 10 (care corespunde vârstei de maturitate de 4 1/2 ani) şi nota 22 (care corespunde vârstei de maturitate de 5 1/2 ani), poate fi considerată corespunzătoare vârstei de 5 ani. Comparând vârsta de maturitate cu vârsta reală a subiectului se poate vedea cu cât este copilul în avans sau în retard. Se poate, de asemenea, calcula un “coeficient de maturitate” folosind formula clasică pentru Coeficientul de Inteligenţă: Vârsta de maturitate x 100 = coeficient de maturitate Vârsta reală Conform acestei formule, un coeficient de maturitate mai mare de 100 caracterizează avansul copilului, un coeficient mai mic de 100 caracterizează retardul copilului. Sunt prezentate mai jos date pentru interpretarea calitativă a coeficientului de maturitate. de la 0 la 50 debilitate profundă de la 50 65 debilitate medie de la 65 la 80 debilitate lejeră de la 80 la 90 inteligenţă normală slabă de la 90 la 110 inteligenţă medie de la 110 la 130 aptitudini intelectuale bune de la 130 şi mai mult inteligenţă superioară TABELELE CU ETALOANE A. ETALONUL ÎN QUARTILE (funcţie de vârsta reală) BĂIEŢI CAPUL SCHEMA CORPORALĂ Min. Q1 Med. Q3 Max. Min. Q1 Med. Q3 Max. 3ani 1/2 0 2 3 4 7 0 0 4 5 8 4ani 1/2 0 3 5 5 7 0 4 6 9 12 5ani1/2 2 5 7 9 11 10 13 14 19 27 6ani 1/2 4 6 8 11 16 5 14 17 20 25 7ani 1/2 1 7 10 13 21 6 19 20 25 30 8ani 1/2 9 10 11 13 15 14 19 22 25 29 9ani 1/2 7 11 12 13 18 15 20 24 26 36 10ani 1/2 4 11 13 15 20 12 17 25 29 32 11ani 1/2 5 11 14 16 20 9 22 26 29 30 12ani 1/2 5 11 15 16 20 9 22 27 29 30 BĂIEŢI ÎMBRĂCĂMINTE TOTAL Min. Q1 Med. Q3 Max. Min. Q1 Med. Q3 Max. 3ani 1/2 0 0 0 0 1 0 0 6 10 16 4ani 1/2 0 0 0 1 3 0 6 10 11 19 5ani 1/2 0 2 3 5 10 18 21 22 31 47 6ani 1/2 0 3 5 6 11 11 27 30 33 46 7ani 1/2 1 4 6 10 12 20 33 39 44 63 8ani 1/2 3 5 7 10 13 27 35 42 46 56 9ani 1/2 4 6 8 10 13 28 36 45 48 59 10ani 1/2 1 5 9 10 14 20 37 47 51 58 11ani 1/2 0 7 10 12 14 23 42 48 55 60 12ani 1/2 2 6 10 11 13 24 44 49 55 56 FETE CAPUL SCHEMA CORPORALĂ Min. Q1 Med. Q3 Max. Min. Q1 Med. Q3 Max. 3ani 1/2 0 0 2 4 6 0 1 4 6 11 4ani 1/2 1 3 6 8 11 3 6 8 11 15 5ani 1/2 2 6 8 9 18 7 12 14 18 28 6ani 1/2 3 8 10 12 20 8 14 18 24 30 7ani 1/2 3 9 12 14 19 7 19 21 26 30 8ani 1/2 3 11 14 15 21 9 21 25 29 31 9ani 1/2 7 12 15 17 20 18 22 27 29 31 10ani 1/2 8 12 15 18 20 17 22 27 29 32 11ani 1/2 7 14 16 19 22 16 22 28 31 32 12ani 1/2 10 15 17 20 22 15 21 28 31 33 FETE ÎMBRĂCĂMINTE TOTAL Min. Q1 Med. Q3 Max. Min. Q1 Med. Q3 Max. 3ani 1/2 0 0 0 0 2 0 0 6 10 16 4ani 1/2 0 0 1 2 3 6 10 13 21 27 5ani 1/2 0 2 4 5 9 15 21 25 33 48 6ani 1/2 1 4 6 9 12 16 29 35 39 54 7ani 1/2 2 6 8 10 12 16 36 42 49 56 8ani 1/2 2 7 9 11 13 26 42 49 54 69 9ani 1/2 5 9 11 12 14 30 49 52 58 61 10ani 1/2 3 10 11 12 14 31 45 54 58 61 11ani 1/2 3 10 11 12 14 34 47 56 59 64 12ani 1/2 4 10 12 13 13 33 46 57 60 65 B. ETALONUL PENTRU VÂRSTA DE MATURITATE BĂIEŢI 3 1/2 4 1/2 5 1/2 6 ˝ 7 1/2 8 1/2 9 1/2 10 1/2 11 1/2 12 1/2 C 3 5 7 8 10 11 12 13 14 15 S 4 6 14 17 20 22 24 25 26 27 V 0 0 3 5 6 7 8 9 10 10 Total 6 10 22 30 39 42 45 47 48 49 FETE 3 1/2 4 1/2 5 1/2 6 ½ 7 1/2 8 1/2 9 1/2 10 1/2 11 1/2 12 1/2 C 2 6 8 10 12 14 15 15 16 17 S 4 8 14 18 21 25 27 27 28 29 V 0 1 4 6 8 9 11 11 11 12 Total 6 13 25 35 42 49 52 54 56 57 CRITERII DE COTARE 1.CAPUL 1. Prezenţa capului (F.B.4) - Este reprezentat, de obicei, sub formă de cerc mai mult sau mai puţin regulat. 2. Prezenţa ochilor (F.B.4) - Ochii pot fi indicaţi printr-un punct sau cu ajutorul a mai multe detalii. 3. Prezenţa gurii (F.5, B.6) - Poate fi indicată printr-un punct, linie orizontală sau mai detaliată. 4. Prezenţa nasului (F.B.5) - Poate fi indicat printr-o linie verticală, un cerc, două puncte sau mai detaliat. 5. Prezenţa părului (F.6, B.11) - Poate fi reprezentat prin linii sau haşurări, dar de culori realiste: negru, maro, galben. 6. Culoare realistă a fondului feţei (F.7, B.6) - Fondul feţei trebuie să fie necolorat, sau colorat în roz, conturul feţei în ambele cazuri trebuie să fie executat cu creion negru. Culoarea ochilor, a gurii sau a altor trăsături poate fi nerealist. 7. Culoare realistă a ochilor (F.7, B.6) - Culorile admise sunt negru, maro, bleu, verde. Este puţin important dacă copilul colorează irisul sau întreg globul. 8. Culoare realistă a gurii (F.7, B.6) - Conturul gurii trebuie să fie executat cu creion negru (fără să fie colorată în interior) sau cu creion roşu (poate fi colorat în interior). 9. Formă ovală a ochilor (F 8) - Ochii trebuie să fie desenaţi din două linii sau haşuraţi, dar alungiţi orizontal (fig. 1). 10. Cel puţin două detalii ale ochilor (F.8) - Acestea pot fi: genele, sprâncenele, irisul, pupila sau pleoapele. 11. Culoare realistă a întregii feţe (F.9, B.10) - Conturul feţei trebuie să fie executat cu creion negru, fondul feţei roz sau necolorat, nici o altă trăsătură a feţei nu trebuie să fie nerealist colorată, cum ar fi: nas roşu, ochi violeţi gene verzi, etc. Ochii pot fi verzi, bleu, maro, negri, gura fără să fie colorată sau colorată în roşu. 12. Formă evoluată a gurii (F.9, B.9) - Gura trebuie să fie desenată din două linii şi să aibă o formă ovală (fig. 2). 13. Distanţa corectă dintre ochi (F.10) - Centrul ochilor trebuie să împartă faţa în trei părţi aproximativ egale (fig. 4). 14. Plasarea corectă în înălţime a ochilor (F.11, B.12) - Ochii trebuie să fie plasaţi în jumătatea de sus a feţei (fig. 4). 15. Formă evoluată a nasului (F.11) - A se consulta figura 3. 16. Formă evoluată sau “coafată” a părului (F.11) - Părul trebuie să fie reprezentat ca încadrând capul prin exterior, fără transparenţă sau cu o coafură specială (fig. 5). 17. Culoare realistă a nasului (F.11,B.10) - Conturul sau linia nasului trebui să fie de culoare neagră. 18. Cel puţin trei detalii ale ochilor (F.12) - A se vedea lista detaliilor ochilor de la itemul 10. 19. Prezenţa pupilelor (F.B.12). 20. Prezenţa sprâncenelor (F.12). 21. Culoarea roşie a gurii (F.12). 22. “Coafură” specială a părului (F.12) - Poate fi o tunsoare scurtă, tip periuţă, părul împletit în cozi, sau bucle clar indicate. 23. Plasarea corectă în înălţime a ochilor şi distanţă corectă între ochi (F.12) - A se vedea itemii 13 şi 14. Cele două criterii trebuie să fie cumulate. 2. SCHEMA CORPORALĂ 1. Omuleţ identificabil (F.B.4) - Trebuie să fie prezente câteva elemente ale corpului sau ale capului şi acestea să formeze un întreg, să nu fie dispersate. 2. Desen “orientat” în pagină (F.B.4) - Omuleţul trebuie să fie centrat în pagină, fie pe înălţimea, fie pe lungimea paginii, să nu fie desenat prea sus sau prea jos pe pagină. 3. Cel puţin două detalii ale corpului (F.4, B.5) - Printre acestea trebuie să fie prezente: capul, ochii, gura, părul, corpul, picioarele. 4. Trunchi prezent (F.4, B.5) - Acesta poate fi reprezentat printr-o linie sau o figură geometrică, cum ar fi un cerc, un oval, un pătrat, un dreptunghi sau triunghi sau desigur poate fi reprezentat într-o formă mai evoluată. 5. Braţele prezente (F.4, B.5) - Acestea pot fi reprezentate sub formă de linii simple sau trăsături mai evoluate, chiar dacă sunt incorect situate. 6. Picioare prezente (F.4, B.5) - Acestea pot fi reprezentate sub formă de linii simple sau trăsături mai evoluate, chiar dacă sunt incorect situate. 7. Braţe ataşate de trunchi (F. B.5) - Braţele să nu fie ataşate de cap, gât, picioare, ci de trunchi, chiar dacă nu sunt plasate adecvat sau sunt plasate la limita dintre trunchi şi cap, în cazul în care lipseşte gâtul. 8. Picioare ataşate de trunchi (F B.5) - Picioarele să nu fie ataşate de cap, ci de trunchi, chiar dacă nepotrivit plasate. 9. Prezenţa labelor picioarelor (F.B.5) - Acestea pot fi reprezentate printr-o simplă linie situată într-un unghi cu piciorul sau printr-un cerc în continuarea piciorului sau într-o manieră mai evoluată: din două linii, încălţămintea desenată etc. 10. Formă alungită a trunchiului (F.6, B.5) - Trunchiul trebuie să fie mai mult lung decât lat (înălţimea trunchiului mai mare decât lăţimea). Poate fi desenat cu o linie, un oval, un dreptunghi sau de o formă mai suplă. 11. Braţe desenate din două linii (F.B.6) - Să nu fie simple linii. 12. Picioare desenate din două linii (F.B.6) - Să nu fie simple linii. 13. Întreg conturul desenului în creion negru (F.7, B.6) - Se referă la liniile exterioare ale desenului: ale capului, trunchiului, membrelor. Într-un anumit sens, omuleţul trebuie să fie mai întâi “desenat” şi apoi “colorat”. 14. Prezenţa degetelor (F.B.7) - Degetele pot fi indicate prin simple linii. Numărul degetelor nu se ia în consideraţie. 15. Proporţii bune ale braţelor (F.7, B.9) - Raportul trunchi/braţe trebuie să fie între 1,25 şi 2, adică trunchiul trebuie să fie mai lung decât braţele de aproximativ două ori. 16. Trunchi “suplu” (F.8, B.9) - Trunchiul nu mai trebuie să aibă o formă geometrică (cerc, oval, pătrat, dreptunghi, triunghi) ci linii mai puţin schematice, mai apropiate de realitate. 17. Gât prezent (F.8, B.11) - Poate fi reprezentat printr-o linie sau prin două. 18. Proporţii bune ale picioarelor (F.8, B.11) - Raportul trunchi/picioare trebuie să fie între 0.75 şi 1.25, adică picioarele trebuie să măsoare cel puţin trei sferturi din lungimea trunchiului, dar să nu fie mai lungi de o dată şi un sfert. 19. Braţe ataşate de trunchi la locul potrivit (F.8, B.11) - Braţele trebuie să fie ataşate sub gât, dacă acesta există, sau la limita dintre cap şi trunchi, în partea de sus a trunchiului, dacă omuleţul nu are gât. Nu este necesară prezenţa umerilor. 20. Formă “suplă” a picioarelor (F.8, B.11) - Picioarele desenate din două linii să nu fie sub forma unor bastoane înţepenite, rigide sau cioturi schematice. Să fie prezentă o anumită supleţe a liniilor. 21. Gât “suplu” (F.9, B.11) - Linia gâtului continuă cu linia trunchiului, chiar dacă umerii nu sunt prezenţi (fig. 6), nu există unghiuri ascuţite. 22. Sex identificabil (F.B.9) - Prezenţa pantalonilor nu este suficientă, pentru că şi fetele poartă pantaloni, nici coafura nu este un semn clar, uneori băieţii au codiţe. De obicei, sexul personajului desenat poate fi stabilit cu ajutorul următoarelor elemente: o pălărie masculină, mustăţi, barbă, ţigară, cravată, armă, etc. Dacă nu se poate decide, itemul nu se cotează. 23. Culoare realistă a mâinilor (F.9, B.8) - Degetele sau mâinile pot fi roz (nu roşii) sau necolorate, nu neapărat de acelaşi fond cu faţa. 24. Picioare ataşate de trunchi fără spaţiu intermediar (F. 9) - La vârste mai mici picioarele sunt ataşate de trunchi lăsându-se un spaţiu mai mic sau mai mare între ele. Acest spaţiu nu trebuie să existe (fig. 8). 25. Cinci degete sau degetul mare detaşat de restul degetelor reprezentate global (F.10, B.11). 26. Prezenţa umerilor (F.10, B. 9) - Trebuie să existe un unghi sau rotunjiri reprezentând umerii în locul de îmbinare a braţelor cu trunchiul. 27. Proporţii bune ale capului (F.10, B.12) - Înălţimea trunchiului să fie de cel puţin o dată şi jumătate mai mare decât cea a capului. Raportul trunchi/cap trebuie să fie între 1,50 şi 2,75. 28. Vârstă identificabilă (F.B.10) - Vârsta omuleţului este reprezentată în mod manifest fie printr-un detaliu al feţei: barba, mustăţile, ridurile, fie printr-un detaliu vestimentar sau un obiect, cum ar fi: pipa, jucării, diferite unelte. Omuleţul poate reprezenta un copil, un adult sau un bătrân. 29. Prezenţa palmelor (F.B.10) - Trebuie să existe un spaţiu între manşetă şi degete. Este obligatorie prezenţa degetelor. 30. Picioare ataşate de trunchi fără linie de demarcaţie (F.10) - Pantalonul trebuie să continue până la linia taliei, fără să existe linie de demarcaţie între trunchi şi picioare (fig.9). 31. Braţe ataşate de trunchi fără linie de demarcaţie (F.11) - Linia braţelor continuă cu cea a trunchiului. 32. Poziţia corectă a labelor picioarelor (F.11, B.10) - În raport cu picioarele labele trebuie să fie reprezentate în perspectivă, adică vârfurile să fie mai mult sau mai puţin depărtate simetric. Dacă omuleţul este desenat din faţă, cele două labe ale picioarelor nu trebuie să fie întoarse în aceeaşi direcţie. Nu se cotează poziţia strict verticală a labelor, în continuarea picioarelor. Trebuie să fie cât de cât respectată perspectiva: labe mai mult late decât lungi. Dacă omuleţul este desenat în profil, cele două labe ale picioarelor trebuie din contra să fie întoarse în aceeaşi parte ca şi restul corpului. 33. Culoare realistă şi identică a feţei şi a mâinilor (F.11, B.12) - Faţa şi mâinile trebuie să fie identice: roz sau necolorate. 3. Hainele 1. Prezenţa hainelor (F.B.5) - Pot fi haşurate sau colorate diferit de faţă şi restul corpului. 2. Cel puţin un detaliu vestimentar (F.B.6) - Să fie prezent un detaliu din următoarea listă: nasturi, pelerină, curea, ornamente ale ţesăturilor (dungi, buline, flori etc.), cravată, vestă, mănuşi, guler sau rotund în jurul gâtului, geantă, bijuterii, pălărie, pantofi (încălţăminte), tocuri, şireturi, şosete şi alte detalii vestimentare. 3. Prezenţa pantalonului (F.B.6) - Aceştia trebuie să fie diferenţiaţi fie printr-o linie dublă în partea de sus, la talie, fie prin culoarea diferită de cea a bluzei. 4. Prezenţa curelei (F.9, B.11) - Aceasta poate să figureze printr-o singură trăsătură dacă este desenată la locul potrivit sau obligatoriu din două trăsături reprezentând cu adevărat o curea şi nu o simplă delimitare a trunchiului de picioare. 5. Prezenţa încălţămintei (F.6, B.7) - Este suficient să fie desenate labele picioarelor (din linie dublă) şi ca o linie de demarcaţie sau o culoare diferită să diferenţieze labele picioarelor de picioare. 6. Cel puţin două detalii vestimentare (F.8, B.11) - Din listă itemul 2. 7. Mâneci de culoare identică cu corsajul (F.8, B.11) - Itemul este acordat, chiar dacă este desenată o vestă de o culoare diferită, dacă care lasă să se vadă la gât culoarea corsajului. 8. Mâneci detaşate de mâini (F.8, B.11) - O linie de demarcaţie trebuie să separe mâneca de mână deasupra încheieturii mâinii (manşetă scurtă) sau mâna este separată de braţ printr-o culoare diferită (manşetă implicită). La un nivel superior mâna apare “detaşată ” de braţ (fig. 10). 9. Cel puţin trei detalii vestimentare (F.10, B.12) - Din lista de detalii de la itemul 2. 10. Corsaj detaşat de gât (F.12) - O linie de demarcaţie trebuie să indice răscroiala hainei la gât (de exemplu, răscroială în unghi, guler pe gât - fig. 11 ). Gâtul nu trebui să fie de aceeaşi culoare cu haina. 11. Pantalon detaşat de laba piciorului (F.12) - Picioarele trebuie să iasă din pantalonii care sunt mai largi. 12. Încălţăminte de culoare realistă (F.12) - Se admite culoarea neagră sau maro sau absenţa culorii. 13. Cel puţin patru detalii vestimentare (F.12) - Din listă itemul 2. 14. Omuleţ “personalizat” (F.12, B.12) - Costumul omuleţului nu este unul oarecare, ci unul care permite să se recunoască: un soldat, un atlet, un clovn, etc.


Comments

Copyright © 2021 UPDOCS Inc.