Subiecte Examen Metodologia Cercetarii Psihologice

May 5, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Report this link


Description

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Stiinte Catedra de Psihologie Metodologia cercetarii psihologice Subiecte examen: 1. Dati un exemplu de design experimental care se preteaza la analiza dispersionala de tipul 2X2. efectul variatiei A nu este semnificativ Iuliana: efectul variabilei B nu este semnificativ Iuliana: efectul interactiuni AxB nu este semnificativ si un tabel : 2. Tipuri de variabile cu care opereaza testele ANOVA. Exemple. variabila factoriala, variabila comportament, variabila de tip interactiune. 3. Tipuri de comportamente pretabile a fi analizate cu teste ANOVA. comportamentul parental fata de copil si consecintele acestuia; diverse comportamente umane. 4. Concluzionati urmatoarea situatie: F (calculat)=20, F (critic)=4 pentru variabila factoriala A; F (calculat)=0.2, F(critic)=10 pentru variabila (AB). F calculat semnu mai mic F critic- se respinge ipoteza nula, deci exista diferente intre medile celor 2 grupuri. 5. Explicati semnificatia variabilei factoriale intr-un design experimental de tip ANOVA. Unde apare variabila factoriala si sub ce forma. Variabila apare pe linie, coloana.Semnificatia variabilei facoriale arata valorile estimate in jurul mediei. 6. Explicati semnificatia variabilei comportament intr-un design experimental de tip ANOVA. Unde apare variabila comportament si sub ce forma. Variabila comportament apare in interiorul tabelului, dinamica se reprezinta prin cifre. 7. Explicati semnificatia variabilei de tip interactiune intr-un design experimental de tip ANOVA. Unde apare variabila interactiune si sub ce forma. variabila de tip interactiune nu apare sub nici o forma intr-un design. 8. Explicitati sursele de eroare intr-un design experimental de tip ANOVA. Sursele de eroare se datoreaza modului in care este ales un algoritm sau este aplicat necorespunzator.intelegerea eroarilor de calcul ne va fi utila pt a intelege felul in care ele pot evalua in functie de diferiti parametrii.Eroarea de speta 1- reprez decizia de respingere a ipotezei nule cand ea este adevarata, eroarea de speta 2- reprezinta decizia de acceptare a ipotezei nule atunci cand este falsa. 9. Explicati semnificatia gradelor de libertate asociate unei variabile. Gradul de libertate este egal cu nr.variabilelor independente care definesc marimea considerata,minus nr. de restrictii la care sunt supuse. 10.Dati un exemplu de aplicare alternativa a designului ANOVA pentru testarea ipotezei nule in situatia cand sunt puse in discutie 3 medii. Testul t. 11.Avantaje / dezavantele in utilizarea ANOVA comparativ cu folosirea testului t. Avantajul utilizarii testelor anova pot compara in acelasi timp mediile mai multor loturi, in vreme ce testul t nu poate face acelasi lucru. Testul t in comparatii, in cazul in care avem o variabila independenta cu 3 modalitati trebuie sa il utilizam de 3 ori pt fiecare dintre cele 3 perechi de cifre, dar utilizand anova vom obtine un singur indicator. 12.Surse de variatie la nivel intergrupuri. 13. Ce presupune designul masurarilor repetate. Exemplu. 14. Ce presupune designul masurarilor independente. Exemplu. 15. Care este consecinta acceptarii ipotezei statistice nule. Exemplu 16. Care este consecinta respingerii ipotezei statistice nule. Exemplu. 17. Ce sunt efectele principale ? Exemplu. 18. Dati exemplu de cap de tabel statistic pretabil a fi prelucrat cu ANOVA cu un singur factor de variatie si masuratori independente. 19. Dati exemplu de cap de tabel statistic pretabil a fi prelucrat cu ANOVA cu un singur factor de variatie si masuratori dependente. 20. Dati exemplu de cap de tabel statistic pretabil a fi prelucrat cu ANOVA cu doi factori de variatie si masuratori independente. 21. Dati exemplu de cap de tabel statistic pretabil a fi prelucrat cu ANOVA cu doi factori de variatie si masuratori dependente.


Comments

Copyright © 2021 UPDOCS Inc.