Språksociologi Sv2 SA11

April 5, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Report this link


Description

Språksociologi Sv2 SA11 – muntlig gruppredovisning samt diskussion Språksociologi (eller sociolingvistik) handlar om förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende, hur språket förändras i olika situationer. Det kan handla om dialekter, manligt/kvinnligt språk, språk och ålder, gruppspråk, ungdomsspråk, språk och identitet, minoritetsspråk osv. Uppgift: Ni ska i grupp välja ett område inom språksociologin som ni vill fördjupa er i . Sök sedan efter material som behandlar detta ämne. Det kan vara en bok, en film, en novell, en artikel, en intervju, ett avsnitt av Värsta Språket eller I love Språk från ur.se eller liknande. Beskriv fenomenet. Diskutera hur ämnet/problemet/fenomenet behandlas i ert material. Koppla diskussionen till egna erfarenheter och åsikter. Formulera slutligen en eller ett par diskussionsfrågor om ämnet som klassen sedan ska diskutera! Kunskapskrav Innehåll E Ett språksociologiskt fenomen samt en källa beskrivs och diskuteras. Egna tankar och åsikter presenteras. Hjälpmedel används. Diskussionsfrågorna till klassen är tydliga och hör till ämnet. Gruppen är väl förberedd och påläst. Språket är tydligt och korrekt. Eventuella termer förklaras. Budskapet når fram. C Fenomenet beskrivs på ett grundligt och tydligt sätt. Textanvändningen är relevant och kopplingen till egna erfarenheter är smidig och intressant. Hjälpmedel används smidigt och lyfter presentationen. Diskussionsfrågorna är genomtänkta. Språket är varierat och klart. Stilen är jämn och välvårdad. A Innehållet (beskrivningen av fenomenet, diskussionen och de egna erfarenheterna och åsikterna) är självständigt, synpunktsrikt och övertygande. Frågorna är av problematiserande karaktär och lämpar sig väl för diskussion. Språket är välformulerat och anpassat till situationen. Begrepp som hör till ämnet används på ett passande sätt. Presentationen är väl genomförd med en välbalanserad struktur. Textbindningen är mycket god. Språk Disposition Presentationen är tydlig och sammanhängande. Inledning och avslutning är särskilt genomtänkta och det är lätt att följa med i resonemanget. Ur centralt innehåll: Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter. Lycka till! Önskar Kerstin


Comments

Copyright © 2021 UPDOCS Inc.