Recepţiile Diplomatice

May 5, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Report this link


Description

Recepţiile Diplomatice Recepţiile sînt organizate de către statul acreditar sau de către misiunile diplomatice cu ocazia sărbătorilor naţionale. La recepţii este foarte importantă respectarea strictă a regulilor ceremonialului, inclusiv a ordinii de precădere şi a ţinutei vestimentare. Recepţia este calificată ca oficială dacă la ea sînt invitate exclusiv persoane aficiale. La aceste recepţii bărbaţii participă fără soţii, iar femeile invitate în funţie de postul oficial pe care- l ocupă- fără soţi. Dejunul la care bărbaţii sînt invitaţi cu soţiile este calificat ca neoficial indiferent de numărul persoanelor invitate. Dineurile la care şefii misiunilor diplomatice sînt invitaţi cu soţiile se bucură de aceleaşi privilegii ca şi soţii lor. Invitaţia oficială se deosebeşte dupa formă de invitaţie neoficială. În invitaţiile oficiale se indică titlul şi rangul invitatului fără a se pomeni numele şi prenumele soţiei. În textul invitaţiei se utilizează fraza: „are onoarea de a invita” şi poate fi indicată ţinuta vestimentară. Misiunile diplomatice pot organiza dejunuri, dineuri, dineuri cu bufet, baluri, „vin d’ honneur”. Dineuri oficiale pot fi organizate în cinstea şefului statului, a unui membru al guvernului sau a unui membru al corpului diplomatic. Celelalte recepţii, de obicei, au un caracter mai puţin oficial sau chiar neoficial. Dineuri cu buffet pot fi organizate cu ocazia sărbătorii naţionale, a unei vizite a unei personae oficiale în statul acreditar, a unui congress au a unei conferinţe internaţionale etc. În legătură cu faptul că şeful misiunii diplomatice este o persoană oficială de rang înalt, recepţiile organizate de către el trebuie să poarte un caracter demn şi solemn. În ţările unde este acceptată poligamia la recepţii este invitată doar o soţie a invitatului. Soţul determină singur care dintre soţii îl va însoţi. La invitaţiile scrise este necesar să se răspundă în scris şi este incorrect să se răspundă trimiţănd cartea de vizită. Dacă soţul şi soţia sănt invitaţi la dineu şi poate să participe doar unul din ei, de regulă, se refuză invitaţia în numele amîndurora.


Comments

Copyright © 2021 UPDOCS Inc.