Program Panduan Protokol Dan Tatatertib Majlis

April 5, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Report this link


Description

PROGRAM PANDUAN PROTOKOL DAN TATATERTIB MAJLIS 25 APRIL 2012 1.0 Pengenalan Apabila mengendalikan acara-acara rasmi, aspek protokol amatlah penting kerana ia berkaitan dengan tatasusila dan ketertiban atau peradapan yang perlu diikuti demi mengekalkan kehormanian acara itu.oleh itu pelajar perlu didedahkan dengan etika penampilan diri dan adap . Hal ini dapat memberi pendedahan kepada pelajar agar boleh menyesuaikan diri dalam sesuatu majlis yang dihadiri. 2.0 1. 2. 3. Objektif Program Memberi pendedahan kepada pelajar tentang kemahiran sosial(Ketrampilan Pelajar RPS) iaitu berkeyakinan dalam pertuturan apabila berada dalam majlis rasmi. Mewujudkan nilai Ketrampilan Pelajar RPS dalam aspek Nilai Keagamaan dan Universal iaitu memiliki adab dalam berkomunikasi . Membentuk pelajar mempunyai penampilan fizikal yang bersesuaian dengan majlis rasmi iaitu Bergaya (kekemasan diri, cara pemakaian mengikut garis peraturan sekolah dan garis panduan agama). 3.0 Kumpulan Sasaran Pelajar PRA U2 4.0 Jawatan Kuasa Penganjur Pengerusi Cik Rusnani Bt Sharuddin Pengetua SMK Raja Perempuan, Ipoh Timbalan Pengerusi En Ahmad Khusairi bin Mohd Salleh PK Tingkatan Enam Penyelaras Pn. ‘Abidah bt Ahmad Fuad Guru Kanan Kokurikulum Ting Enam Setiausaha 1 Pn. Biby Dayana Bt Abdullah Kaunselor SMK Raja Perempuan, Ipoh Setiausaha 2 Cik Nurul Asyikin bt yusuf SU Kelab Bimbingan dan Kaunseling (PRA U ) AJK PELAKSANA: 1. Pn Lim Kay Lee (JK Fotografi) 1. Cik Wong Lai Keen (JK Disiplin) 1. En Thedosius a/l Joseph Pereira (JK PA Sistem / LCD / Laptop) 1. Pn Suraine bt Muhmad Nordin (Guru B&K) Pn Zaiton bt Bakar(Guru B&K) (Jamuan Makan) 5.0 Pelunjuran Perbelanjaan Kursus 5.1Sumber Kewangan 5.1.1 Unit Bimbingan dan Kaunseling RM 173.40 5.2 Perbelanjaan Bil 1. Perkara Fotostat Bahan Bilangan & Harga 117 orang x RM0.20 Jumlah (RM) RM 23.40 2. Bayaran Penceramah 1 orang x RM150.00 Jumlah RM 150.00 RM 173.40 Jumlah Keseluruhan Anggaran Perbelanjaan RM 173.40 Penutup Program ini bertujuan untuk membantu para pelajar mempelajari dan mengendalikan Sesutu program yang memerlukan kemahiran secara beretika dan protokol dalam melaksakan tatacara dan adab dalam sesuatu majlis. Disediakan oleh Disahkan dan diluluskan ………………………………….. (Pn Biby Dayana bt Abdullah) ……………………………… (Cik Rusnani bt Sharuddin) Pengetua SMK Raja Perempuan,Ipoh KURSUS PROTOKOL, ETIKET SOSIAL, IMEJ & KETRAMPILAN DIRI1.0 RASIONAL 1.1 Pengurusan majlis dan protokol, kemahiran etiket sosial yang betul, sertaimej dan ketrampilan diri yang positif akan mencerminkan kewibawaandan tahap profesionalisme sesebuah organisasi;1.2 Hal ini bukan sahaja bergantung kepada kecanggihan peralatan, dekorasipejabat, pakaian dan teknologi yang digunakan, tetapi yang lebih pentingialah sumber manusia atau modal insan sesebuah organisasi atau jabatan itu;1.3 Integriti dan tahap profesionalisme ini sangat penting apabila sesebuahorganisasi atau jabatan itu berurusan dengan pelanggan yang terdiridaripada orang luar atau orang ramai;1.4 Oleh itu, Kursus Protokol, Etiket Sosial, Imej dan Ketrampilan Diridicadangkan kepada kakitangan organisasi atau jabatan kerajaan bagimeningkatkan imej di mata masyarakat. 2.0 OBJEKTIF 1.1 Memberikan pengetahuan dan kefahaman tentang teori dan amalanprotokol serta kemahiran sosial dalam urusan pengendalian majlis;2.2 Memberikan panduan dan bimbingan tentang kaedah dan halacaramengurus pelbagai majlis berasaskan konsep dan amalan protokolsejagat dan tradisi tempatan;2.3 Menerapkan nilai-nilai kemahiran sosial bagi meningkatkan lagikeyakinan diri apabila terlibat dalam pelbagai bentuk majlis;2.4 Meningkatkan kemahiran etiket sosial bagi meningkatkan adab dankesopanan dalam majlis;2.5 Mengukuhkan kefahaman dan penghayatan tentang pembentukan imejdan ketrampilan diri yang positif dalam majlis dan urusan rasmi; 3.0 KANDUNGAN KURSUS 3.1 Perancangan Mengendalikan Majlis3.2 Pengendalian Majlis3.3 Susunan Tempat Duduk Di Pelbagai Majlis 3.4 Pengibaran Bendera3.5 Susunan Keutamaan Persekutuan3.6 Peranan Pegawai Protokol3.7 Peranan Pengacara Majlis3.8 Peranan Pembantu Majlis3.9 Kesesuaian Pakaian Lelaki dan Wanita3.10 Disiplin Kehadiran3.11 Prinsip Perkenalan Sosial3.12 Tatacara Perbualan dan Komunikasi Sosial3.13 Kaedah Berjabat Tangan3.14 Kesopanan dan Tertib Di Meja Makan3.15 Adab Meninggalkan Majlis 3.16 Mesyuarat Post-Mortem 4.0 METODOLOGI 4.1 Ceramah Interaktif dan Dialog4.2 Simulasi4.3 Latihan Praktikal4.4 Nota 5.0 KUMPULAN SASAR DAN JUMLAH PESERTA 5.1 Kumpulan sasar ialah kakitangan pengurusan dan sokongan;5.2 Jumlah yang dicadangkan ialah antara 40 � 50 orang bagi setiap sesi. 6.0 TEMPOH KURSUS 6.1 2 Hari Bekerja (Siang)6.2 Masa: 8.30 Pagi � 4.30 Petang Kursus Protokol dan Etiket SosialRasional Pengetua dan Guru Besar merupakan pengurus pendidikan yang memainkan perananpenting dalam menaikkan imej sekolah. Mereka sering dijadikan 'role model' dalammasyarakat dan sentiasa bergaul serta menghadiri majlis-majlis formal atau tidak formal.Oleh itu, mereka perlu menunjukkan penampilan diri serta mempunyai pengetahuantentang protokol dan etiket sosial dalam kehidupan harian mereka. Objektif Pada akhir kursus ini, peserta dapat: • pendedahan secara umum dan kesedaran mengenai amalan prokol dan etiket • menyakinkan diri dan dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai majlis • meningkatkan imej diri dan organisasi • membimbing dan memberi panduan cara pengurusan majlis mengikut amalanprotokol semasa Kandungan Kursus Kursus ini mengandungi: • Pengamal Protokol dan Etiket Sosial • Cita Rasa dan Kesesuaian Berpakaian • Penggayaan Diri dan Penampilan Diri • Tertib Menghadiri Majlis Jamuan • Kesopanan di Meja Makan • Susunan Keutamaan Persekitaran dan Panggilan Kehormat • Kesopanan Dalam Pertemuan dan Perkenalan • Perbualan Sosial • Susunan Tempat Duduk dan Protokol dalam Pengacaraan Majlis Formal • Penyediaan Senarai Jemputan dan Kad Jemputan • Kesopanan Penyambut Tetamu Kumpulan Sasaran Pengetua/Guru Besar Pensijilan Sijil Kehadiran


Comments

Copyright © 2021 UPDOCS Inc.